Konkurs PRELUDIUM 23: Szansa dla Naukowców Bez Stopnia Doktora na Realizację Projektów Badawczych

29.03.2024 | Konkursy

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkurs PRELUDIUM 23, adresowany do młodych naukowców bez stopnia doktora, którzy pragną rozwijać swoje projekty badawcze. To doskonała okazja dla osób na początkowym etapie kariery naukowej, chcących zdobyć wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów.

W ramach konkursu PRELUDIUM 23 możliwe jest uzyskanie grantu w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł, przeznaczonego na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Środki te mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z badaniami oraz innymi działaniami niezbędnymi do realizacji projektu.

Jednym z warunków uczestnictwa w konkursie jest fakt, że kierownik projektu PRELUDIUM może pełnić tę rolę tylko raz. Ponadto, zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może składać się maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Budżet konkursu wynosi imponującą kwotę 40 milionów złotych, co daje szerokie możliwości wsparcia dla wielu projektów badawczych.

Nabór wniosków w systemie OSF trwa do 17 czerwca 2024 r. do godziny 16:00. Naukowcy zainteresowani udziałem w konkursie znajdą szczegółowe informacje oraz wszystkie niezbędne dokumenty na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z tej szansy na rozwój swojej kariery naukowej oraz realizację własnych projektów badawczych.

Więcej informacji na temat konkursu PRELUDIUM 23 dostępnych jest pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium23

Źródło: Narodowe Centrum Nauki