Monitoring

Kliknij, żeby zobaczyć więcej

Czym się zajmujemy?

  • Jesteśmy strażnikiem, czuwamy nad prawidłowością realizacji Twojego projektu.
  • Jesteśmy Twoim doradcą zwracamy uwagę na niedociągnięcia/braki w trakcie  realizacji projektu.
  • W przypadku niedociągnięć staramy się znaleźć rozwiązanie, aby nie było uwag ze strony kontroli zewnętrznych, co do prawidłowości realizacji projektu.
  • Posiadamy doświadczenie we współpracy z kontrolami zewnętrznymi projektów realizowanych w UG.
  • Poznaliśmy pracę kontrolerów zewnętrznych i wiemy, o co pytają najczęściej i czego szukają.
  • Dbamy o to, aby kontrole zewnętrzne nie kwestionowały wydatków poniesionych w ramach projektu uznanych jako kwalifikowalne.

Kontrole zewnętrzne

W przypadku otrzymania informacji o kontroli projektu przez Instytucję zarządzającą bądź inną zewnętrzną jednostkę np. Izbę Administracji Skarbowej należy powiadomić nasze Biuro. Zajmiemy się koordynowaniem działań pomiędzy Kierownikiem projektu, kontrolerami a innymi jednostkami Uniwersytetu. Kontrole w projektach finansowanych ze źródeł zewnętrznych mogą się zdarzyć podczas jego realizacji, a także w okresie trwałości projektu. Okres ten to z reguły 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia projektu (chyba, że odpowiedni zapis umowy stanowi inaczej). Kontrolerom jak i nam- Uniwersytetowi, przeważnie, tak samo zależy na potwierdzeniu prawidłowej realizacji projektu. Dlatego ważna jest sprawna współpraca i dwustronna komunikacja z instytucją kontrolującą. Przez nasze Biuro powinna przechodzić cała komunikacja i przekazywanie wszelkich dokumentów do kontroli. Pozwoli to uniknąć ewentualnych niepotrzebnych stresujących sytuacji, które często towarzyszą kontroli. Jeżeli kontrola odbywa się u nas na miejscu zajmujemy się towarzyszącą jej logistyką. W przypadku kontroli zdalnej zajmiemy się stroną techniczną przekazywania dokumentów, tak aby nie naruszyć wszelkich przepisów i spełnić wymagania RODO. Pomagamy również odwołać się od niekorzystnych ustaleń pokontrolnych – jeżeli do takich dojdzie. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem w razie wszelkich pytań i wątpliwości związanych z zewnętrznymi kontrolami.