Kontakt

Biuro Wsparcia Przygotowania Projektów - Inkubator Projektowy

Julian Wierciński

Telefon: +48 58 523 31 04
Email: julian.wiercinski@ug.edu.pl
Pokój: 215

Katarzyna Cybulska

Telefon: +48 58 523 31 35
Email: katarzyna.cybulska@ug.edu.pl
Pokój: 206

Anna Kulawczuk

Telefon: +48 58 523 30 06
Email: anna.kulawczuk@ug.edu.pl
Pokój: 206

Paulina Pawelska

Telefon: +48 58 523 31 35
Email: paulina.pawelska@ug.edu.pl
Pokój: 206

Biuro Projektów Strategicznych i Inicjatyw Rekotra

Marta Siara

Telefon: +48 58 523 23 60
Email: marta.siara@ug.edu.pl
Pokój: 225

Elżbieta Szulc

Telefon: +48 58 523 23 60
Email: elzbieta.szulc@ug.edu.pl
Pokój: 225

Tomasz Łapian

Telefon: +48 58 523 23 60
Email: tomasz.lapian@ug.edu.pl
Pokój: 225

Biuro Wsparcia Realizacji Projektów

Agnieszka Ożóg

Telefon: +48 58 523 24 29
E-mail: agnieszka.ozog@ug.edu.pl
Pokój: 215

Joanna Poliwodzińska

Telefon: +48 58 523 33 20
E-mail: joanna.poliwodzinska@ug.edu.pl
Pokój: 218

Joanna Wróblewska

Telefon: +48 58 523 31 29
E-mail: joanna.wroblewska@ug.edu.pl
Pokój: 217

Ewa Duda

Telefon: +48 58 523 24 08
E-mail: ewa.duda@ug.edu.pl
Pokój: 218

Agnieszka Urban

Telefon: +48 58 523 33 20
E-mail: agnieszka.urban@ug.edu.pl
Pokój: 218

Patrycja Hanzel

Telefon: +48 58 523 24 08
E-mail: patrycja.hanzel@ug.edu.pl
Pokój: 218

Aleksandra Kaźmierska

Telefon: +48 58 523 31 29
E-mail: aleksandra.kazmierska@ug.edu.pl
Pokój: 217

Biuro Monitoringu Projektów

Wojciech Sasak

Telefon: +48 58 523 31 24
Email: Wojciech.sasak@ug.edu.pl
Pokój: 221

Aleksandra Szymeczko

Telefon: +48 58 523 30 97
aleksandra.szymeczko@ug.edu.pl

Łukasz Grzelak

Telefon: +48 58 523 31 24
Email: l.grzelak@ug.edu.pl
Pokój: 221

Monika Jakubowska

Telefon: +48 58 523 31 24
Email: monika.jakubowska@ug.edu.pl
Pokój: 221