UniLiON Brokerage Online Event (Climate, Energy and Mobility) 15 kwietnia 2024

29.03.2024 | Bez kategorii

Zapraszamy do udziału w Wydarzeniu UnILiON Brokerage Event under the Climate, Energy and Mobility Calls on Cluster 5 Calls, które odbędzie się online w poniedziałek, 15 kwietnia o godzinie 9:30. Wydarzenie jest organizowane przez biura z Brukseli z sieci UnILiON. UnILiON to nieformalna sieć około 54 biur z siedzibą w Brukseli, które reprezentują ponad 160 uniwersytetów w całej Europie, a także w Wielkiej Brytanii, Japonii i Norwegii.

Celem wydarzenia jest stworzenie platformy dla wszystkich, abyście mogli się spotkać, podzielić się swoimi pomysłami, wiedzą i doświadczeniem oraz znaleźć odpowiednich partnerów do przyszłych konsorcjów w ramach konkretnych wniosków o fundusze na Cluster 5 w ramach Horizon Europe, ze szczególnym uwzględnieniem Destinations 2 i 6. Zapraszamy badaczy, przedsiębiorstwa i inne organizacje do przedstawienia swoich pomysłów projektowych lub działań związanych z konkretnymi Wnioskami o Fundusze na Cluster 5 w ramach Horizon Europe.

Jeśli jesteś zainteresowany/a udziałem w wydarzeniu, prosimy o rejestrację tutaj. link do rejestracji

Termin rejestracji upływa w piątek, 29 marca 2024 r.

Możesz zarejestrować się jako uczestnik (będziesz miał/a możliwość wysłuchania prezentacji) lub jako prelegent (możesz złożyć 3-minutową prezentację swoich pomysłów i potencjału). Prosimy pamiętać, że dozwolona jest tylko 1 prezentacja na instytucję. Ponieważ liczba miejsc na prezentacje jest ograniczona, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru prelegentów. Po rejestracji prelegenci otrzymają bardziej szczegółowe informacje na temat oczekiwanej struktury i treści swoich prezentacji.

Termin nadsyłania prezentacji upływa w piątek, 05/04.

Aby uzyskać więcej informacji, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia (link do strony internetowej UnILiON).

W przypadku pytań lub potrzeby dodatkowych wyjaśnień odpowiedzi udzieli:

Aliki Varella

Kierownik Biura w Brukseli

Politechnika Toruńska Hub @ Brukseli

c/o Unioncamere Europa asbl

Av. Marnix 30 B-1000 Bruksela

Email: hub.polito@unioncamere-europa.eu

Telefon: +32 2 517 09 85

Telefon komórkowy: +32 (0) 490 44 83 42