NCBiR: XII polsko-tajwański konkurs

Konsorcja złożone z partnerów polskich i tajwańskich mają możliwość uzyskania w konkursie dofinansowania na aplikacyjne projekty badawcze trwające...

NAWA: Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami

"Wspólne projekty badawcze" wspierają mobilność naukowców prowadzących swoje badania w partnerstwie z zagranicznymi instytucjami. Po polskiej...

Nabór na wspólne projekty badawcze Polska-Francja 2024: PHC POLONIUM – wsparcie mobilności naukowców

Zapraszamy do składania wniosków na wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją w ramach PHC POLONIUM 2024! Nabór trwa do 17 lipca 2024. To...

Aktualności

Zaproszenie do Zgłaszania Kandydatur na Ekspertów w Programie FENG

Zaproszenie do Zgłaszania Kandydatur na Ekspertów w Programie FENG

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza osiemnastą rundę naboru kandydatów na ekspertów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG), w którym pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Program FENG to wyjątkowa okazja do współpracy...

Zaproszenie do udziału w 11. edycji konkursu EIG CONCERT-Japan!

Zaproszenie do udziału w 11. edycji konkursu EIG CONCERT-Japan!

    European Interest Group (EIG) CONCERT-Japan to międzynarodowa inicjatywa wspierająca rozwój współpracy w dziedzinie nauki, technologii i innowacji (STI) między krajami europejskimi a Japonią. Celem konkursu jest tworzenie innowacyjnych projektów...

Nadchodzące wydarzenia

117*

podpisanych umów

76 mln PLN*

dofinansowania dla UG

17*

audytów i kontroli *dotyczy 2023 roku